odolnost proti útokům nultého dne

Tam, kde je útočník opravdu motivovaný napadnout server, může využít i dosud neznámé zranitelnosti systému. Většina systémů funguje systémem všechno nebo nic, jako složitě provázaný a vysoce zranitelný komplex, ve kterém vede selhání/narušení kterékoli služby k fatálnímu selhání systému a nebo jeho ovládnutí útočníkem.
Drtivá většina webových serverů a aplikací možnost selhání vůbec neřeší a pokud ano, spoléhá na redundanci, na geograficky oddělené zálohy a redundantní servery. Tento přístup sice řeší možné výpadky jednoho ze zrcadlených serverů, ale v případě, že útočník disponuje skutečně účinným exploitem, může stejně snadno odstavit i záložní servery.
Zim CMS, který funguje jako generátor statických stránek, je z principu proti i těm nejsofistikovanějším útokům maximálně odolný: na serveru prostě neběží žádná zranitelná služba.odkazy na tuto stránku: midnight publisher