zim

Zim je tzv desktopová wiki, aplikace, která geniálně spojuje možnost používat wiki syntax a WYSIWYG editaci.
Zim zásadně usnadňuje tvorbu interaktivních hypertextových dokumentů, díky zcela ojedinělé schopnosti vytvářet hypertextové dokumenty tak přirozeně, jako když mluvíme: zim umožňuje interaktivně vytvořit-a-následovat hypertextový odkaz do nového dokumentu, to znamená že během psaní se pohybujme strukturou dokumentu stejně, jako jsme zvyklí na webu, ale je zároveň editovatelný a všechny stránky se automaticky ukládají.
Rozdíly ve filozofii zimu a běžného CMS najdete v článku srovnání zimu s webovými editory

úpravy zimu pro CMS

HTML export Zimu je primárně určen pro tvorbu wiki stránek, tzn. články jsou řazeny výhradně abecedně a url odkazy obsahují diakritiku, podobně jako Wikipedie. Upravili jsme exportní funkci pro odkazy tak, aby namísto wikipedia-like odkazu s diakritikou oddělená podtržítky generovala klasické SEO URL název článku bez diakritiky oddělený pomlčkami.

Pro umožnění třídění stránek podle uživatelem definovaného pořadí jsme upravili jinou výstupní funkci a přidali do databáze nový numerický třídící sloupec. Tím jsme dosáhli toho, že se HTML dokumenty ve složce třídí primárně jako blog, podle data vytvoření sestupně, pokud není pořadí explicitně nastaveno hodnotou MANUALSORTKEY ve wiki dokumentu, což umožňuje nejpohodlnější automatické řazení dokumentů v kategorii.

zim jako firemní informační systém

Zim umí nejen vytvářet stránky, ale umožňuje i vytváření sdíleného kalendáře a vedení seznamu úkolů, s možností nastavovat jejich priority, třídit je pomocí tagů a vytvářet komplexní vzájemně podmíněné struktury úkolů a to vše díky podpoře gitu sdílet v týmu. Integrované skripty umožňují další rozšíření funkčnosti, například na rozesílání hromadných emailů obchodním partnerům.

zim jako editor pro tvorbu e-knih

Zim používáme i na tvorbu e-knih: Zim podporuje export do Markdownu a ten jsme napojili na univerzální konvertor Pandoc, který dokáže generovat velmi kvalitní a kompatibilní ePub formát. Tento workflow je zejména vhodný na tvorbu odborných publikací (Pandoc generuje ePub s poznámkami pod čarou, Zim umí s podporo pluginů vytvářet grafy, vzorce a matematickou sazbu).

odkazy

oficiální stránky zim-wiki
české články o zimuodkazy na tuto stránku: