nová pravidla ochrany osobních údajů nadace wikimedia

Na začátku roku 2013 jsme si uvědomili, že naše Pravidla ochrany osobních údajů, která se nezměnila od roku 2008, neřeší řadu nových technologií a dostatečně podrobně nepopisují našim uživatelům, jak se s jejich údaji zachází. (...) Vybaveni těmito informacemi a vědomi si choulostivosti vyvolané nedávnými odhaleními vládních programů hromadného sledování jsme vytvořili prvotní návrh nových pravidel a otevřeli pět a půl měsíce trvající on-line diskusi. Spouštíme Pravidla ochrany osobních údajů vytvořená v duchu wiki

Dne 25. května vstoupí v platnost nová pravidla ochrany osobních údajů nadace Wikimedia(provozovatel Wikipedie), nejpropracovanější dokument svého druhu, který je, v duchu Wikipedie, publikovaný pod svobodnou licencí a je tedy lze text použít jako základ pro tvorbu pravidel ochrany soukromí pro každý web, který tyto věci nebere na lehkou váhu.

Text je velmi obsáhlý a pokrývá všechny aspekty nakládání s osobními údaji uživatelů: na jedné straně velmi oceňují, že se Wikimedia zavazuje nepožívat sledovací nástroje třetích stran, na druhé straně mi však míra vlastního sledování a vyhodnocování chování uživatelů včetně použití sledovacích pixelů, lokální úložiště, geolokaci a cookies přijde poněkud extenzivní a působí jako jakási posedlost po tom mít dokonalý přehled o aktivitách uživatelů (přičemž některé citlivé údaje jsou poskytovány výzkumníkům a jediná ochrana je tady jejich příslib mlčenlivosti). Nicméně, přes tyto výhrady, je míra otevřenosti a detailnost popisu jednotlivých aspektů nakládání s osobními údaji inspirující, hodná obdivu a bude mít, doufejme vliv na koncipování podobných dokumentů jiných webů.

odkazy

Spouštíme Pravidla ochrany osobních údajů vytvořená v duchu wiki
Návrh pravidel ochrany osobních údajůodkazy na tuto stránku: blog:2014 home