Dokořán

Radostný úděl vdovský - obálka a sazba Olga Ludvíková (2004)

Stručné dějiny planety Země - obálka a sazba Olga Ludvíková (2004)

Naučné stezky 1,2 - obálka a sazba Olga Ludvíková (2005, 2007)odkazy na tuto stránku: reference:nakladatelé