ceník sazby a výroby e-knih

ceník DTP a e-knih - hladká sazba*)

sazba pro tisk+korektura
(pouze pro tiskové PDF, bez e-knihy)
15 Kč/A5
sazba pro tisk bez korektury
(korekturu zanáší redaktor přímo do zlomového programu)
5-10 Kč/A5
sazba+korektura+výroba e-knihy
(v ceně výroby e-knihy všechny formáty)
25 Kč/1800zn
výroba ePub+MOBI ze zdrojového souboru
(programu Indesign nebo QuarkXpress, nebo TeX)
5 Kč/1800zn
výroba ePub+MOBI z tiskového PDF
10-20 Kč/1800zn
výroba PDF pro čtečky z ePub
5 Kč/1800zn

*) platí i pro text strukturovaný do hierarchických odstavců, musí však být konzistentně vyznačeny ve zdrojovém dokumentuodkazy na tuto stránku: knihy a e-knihy