ceník sazby a výroby e-knih

Uvedené ceny jsou bez DPH 21% a platí pro 1800 znaků (1 normostrana) hladké sazby. Bez dalších příplatků jsme schopni zpracovat i strukturované dokumenty, včetně poznámek pod čarou, pokud bude dodaný text dobře ostylovaný. U větších pravidelných zakázek můžeme nabídnout další slevy.

sazba+korektura+výroba e-knihy
(v ceně výroby e-knihy všechny formáty)
20 Kč/1800zn
sazba pro tisk+korektura
(pouze pro tiskové PDF, bez e-knihy)
15 Kč/A5
výroba eknih ze zdrojového souboru
(programu Indesign nebo QuarkXpress, DOCX, Libreoffice)
10 Kč/1800zn
výroba e-knihy z tiskového PDF
od 15 Kč/1800zn
automatické generování rejstříků
(Automatická lematizace hesel, bez ruční kontroly)
1 Kč/heslo
generování rejstříků s ruční kontrolou
(ruční lematizace hesel, ruční vkládání a kontrola. Cena podle rozsahu dokumentu.)
2-10 Kč/heslo
sazba pro tisk bez korektury
(Připravíme sazbu, kterou předáme zákazníkovikorekturu zanáší redaktor přímo do zlomového programu)
od 10 Kč/normostrana
Návrh obálky a grafické úpravy cca 2.000 Kč
Montáž obálky v rámci edice 500 Kč


odkazy na tuto stránku: knihy a e-knihy